Tauly ( z katalánštiny stůl) jsou megalitické stavby, které patří k raritám Menorky. Jedná se o dva kameny, z nichž jeden je vztyčen vertikálně a druhý na něm kolmo položen tak, že dohromady tvoří tvar písmene T. Nabízí se tady podobnost se slavným Stonehendge, ale pravdou je, že jejich účel nebyl dodnes vysvětlen. My měli problém rozeznat, co vlastně Taula je a co ne. V pravěkých vesnicích na Menorce byly totiž jakési mini Tauly v každém domě a působilo to, že sloužily jako opěrná konstrukce pro střechu😊 Podle předpokladů archeologů, ale měla každá vesnice jednu centrální Taulu, u které se lidé shromažďovali k obřadům. V lidovém vyprávění se o Taulách mluvilo jako o stolech gigantů. To vyvolalo teorie, že se jedná o posvátné kameny věnované nějakému božstvu. Někteří Tauly dokonce považují za spojení mezi nebem a zemí, tedy potažmo s Bohy. My jsme ve vesnici Torre den Galmes nedaleko Son Bou zhruba 5 km jižně od Alaioru viděli Taulu ohraničenou kamennou zídkou a obklopenou několika menhiry uspořádanými do kruhu. Prostor byl navrch rozvržen tak, že za tímto kruhem se ještě nacházely jakési místnosti/výklenky. Ty údajně měly sloužit k obětování různých zvířat. To dokládají i archeologické nálezy. Na ostrově má být 30 Taul. Všechny jsou natočeny stejným směrem, ke hvězdám. To nahrává domněnce, že Tauly měly posvátný účel. Dalšími fakty je, že v jejich okolí nikdy nebyl nalezen dostatečný počet jakýchkoliv elementů, který by svědčil o tak rozsáhlé střešní konstrukci. Uvnitř svatyní s Taulami byly jasně doloženy zbytky velkého ohniště, což také hraje spíše pro teorii o shromaždišti většího počtu lidí. A nakonec proč ne. Dnes také najdete kostel v téměř každé vsi. Jaká božstva ale talaiotická kultura uctívala, je záhadou. My vsázíme na Velkou Matku a Slunce😊
Vedle Tauly na obrázku je tzv. Talaiot. Mohutná kopulovitá stavba, která zřejmě sloužila jako strážní věž. Jeho interiér si při návštěvě Menorky můžete prohlédnout třeba v San Augustí. Prý je zde určitá podobnost s nuraghy ze Sardinie.
A teď to hlavní: Vstupy na tyto památky jsou buď volné, nebo za minimální částku. My zaplatili 3 EUR/osoba např. v Torre den Gaumes (na obr.). K Taule Torrelafuda (na obr., leží na 36. km směrem od Ciutadelly) se dostanete zdarma. Zde je nutno podotknout, že od listopadu do velikonoc se vstupné nevybírá vůbec. Oproti Sardinii to byla příjemná změna. Všechna místa jsou krásně značena, i ta, kde neplatíte a všude najdete parkoviště. U něj bývá dřevěná branka, která mnohdy označuje soukromý pozemek. Netřeba se bát, klidně vejděte dovnitř a zase ji za sebou zavřete. Je tam kvůli dobytku, který se v areálu většinou pase.