V roce 1964 natáčela tehdejší Československá televize dokument o legendách Černého a Čertova jezera, k čemuž si povolala i potápěče. Ti záhy narazili na značné množství trhavin a několik beden neznámého obsahu (ze zprávy MV z 16. 7. 1964). Celkem byly vyloveny čtyři bedny, které obsahovaly tajné nacistické písemnosti z období 2. světové války. Právě tyto listiny měly obsahovat plány RHSA (tj.Hlavní říšský bezpečnostní úřad SS, pozn. aut.), podle nichž měla být Šumava přeměněna na způsob Alpské pevnosti v tzv. „Böhmerwaldfestung“.
Mimochodem, prý se o pár dní později stalo něco nepochopitelného, alespoň pro mě, laika: bedny jako mávnutím proutku zmizely a následně proběhla německým tiskem zpráva, že na bavorské straně byly v jedné ze štol objeveny nacistické dokumenty, které byly bezpečně zamknuty a skryty před zrakem veřejnosti. Skryty jsou údajně dodnes a zřejmě nikdo nemá snahu prozkoumat jejich obsah. Ale to jsou jen domněnky. Dneska už všichni víme, že se jednalo o podvrh našich tajných služeb s cílem prodloužit lhůtu promlčitelnosti nacistických zločinů a zdiskreditovat některé politiky.

V kontextu s tímto tématem je zajímavá i Juránkova chata, která stávala na nedalekém Svarohu. Postavil ji v roce 1922 český Ski klub Plzeň pro potřeby lyžařů a turistů. Jméno dostala po Arnu Juránkovi, který byl nevlastním synem Karla Klostermanna, ale především průkopníkem lyžování na Šumavě. V roce 1931 chata vyhořela. Požár byl údajně založen úmyslně. Z půjček a darů postavili v roce 1932 novou, ale ani ta neunikla nepříznivému osudu. Za druhé světové války ji používala německá armáda, která ji v roce 1945 vyhodila do povětří. Co tady Němci dělali, není známo. V roce 1945 byla chata postavena potřetí. Její brány uzavřel ale komunistický režim a od roku 1948 už jen pustla, až se rozpadla úplně.

Od chaty je to skutečně kousek k Černému jezeru a pokud se dnes na Svaroh dostanete, pak nejlépe z německé strany. Odměnou vám bude pohled jako pro bohy. Co dělali nacisté v dané chatě a tak blízko jezer? Proč restauraci, která fungovala po celou válku na břehu Černého jezera k jejímu konci uzavřeli? V únoru 1945 vydal K.H. Frank směrnice o ukrývání důležitých dokumentů a v ten samý měsíc byl vydán zákaz vstupu do oblasti obou jezer. Jednotka, která zde pobývala, se nakonec vzdala Američanům, ale tajemství nebylo odhaleno dodnes. To, co následovalo díky akci Neptun jenom potvrzuje, že i několik let po válce dokázalo tajemství Černého jezera vyděsit ještě dost lidí.

Jezero má i svého anděla strážného jak dokládá kronika Železné Rudy rok 1944: Zemřel továrník Arno Juránek, nadšený obdivovatel Šumavy., ve věku 72 let. Urnu má v úschově jeho manželka. Po jejím úmrtí měla být urna s popelem A. Juránka spuštěna na dno Černého jezera.

Zajímavé doplňující informace nám dodal pan Václav Vetýška, náš laskavý čtenář. Ten tvrdí, že urna A.Juránka nakonec nebyla spuštěna do Černého jezera, ale jeho popel byl rozprášen nad jeho hladinou. Naopak A.Juránek v lednu 1926 spustil na dno jezera urnu s popelem svého velmi dobrého kamaráda Julia Poláka. Upozorňovala na to prý destička na skále. Byla sundána, neboť byla prostřílena příslušníky PS a bude v letošním roce nahrazena novou.