Nekropole Su Murrone je archeologickým nalezištěm ležícím na úpatí hory Cucullai, v historickém regionu Anglona na severu Sardinie. Je to součást území Chiaramonti, provincie Sassari, která je vzdálena asi osm kilometrů. Už při prohlídce toho místa mi vytanul na mysli bulharský Beglik Taš a moje srdce zaplesalo. Uměle vytesané rýhy sloužily pravděpodobně k odtoku posvátných tekutin, v tomto případě jistě vody, která pramení ve třech umně vytesaných Domus de Janas umístěných v podzemí. Ty pak představovaly spojení se Zemí. Hlavní hrobka ještě nese stopy červeného barviva na zdech a symboliku býčích rohů, takže lze bezpochyby říct, že i toto místo sloužilo k rituálním účelům. Stáří komplexu je datováno k roku 3200 př.n.l., tedy do éry přelomu ciriaco a ozireiské kultury. Podle poznatků archeologů bylo toto místo využíváno i později a svoje Genius loci nezapře.