Na Sardinii se jich nachází přes dvě tisícovky. Hrobky jsou starší než byla kultura nuraghů a datovány bývají do 4. tisíciletí př.n.l. Často jsou vytesány ve skalách na nepřístupných místech. Kultura, která je vytesala, uctívala Býka jako symbol plodnosti a ženskou bohyni, která byla zastupována různými symboly, nejčastěji hliněnými soškami, které se vkládaly do hrobek pro jejich ochranu. U vstupů do hrobek se nacházejí kruhové otvory, kam se vkládaly obětiny pro duchy zemřelých. Často jsou hrobky vytesané tak, že dohromady tvoří jeden velký komplex, nekropoli. Před některými hrobkami stojí zdobené menhiry ( např.Pranu Muttedu v Goni Cagliari) uspořádané do kruhu, které patrně oddělovaly místo pro přípravu zesnulých pro pohřeb. Domus de Janas byly využívány po celou dobu různými kulturami, proto v nich najdeme i křesťanské symboly. Původní výmalba byla ale červená a symboly, jimiž byly vyzdobeny stěny, často obsahovaly motiv spirál, býka nebo býčích rohů. Tyto hrobky patří do období přednuraghské civilizace a byly zde vystavěny ještě před Ozirejskou kulturou, snad kulturou Ciriaco, která se na Sardinii objevila někdy 3400 př.n.l a trvala do příchodu ozirejské kultury (3200-2800př.n.l). Lidé z období Ciriaco jsou popisováni jako mírumilovní, zemědělsky založení, vyrábějící červenohnědou nebo žlutohnědou kvalitní keramiku a uctívající kult Velké Matky. U nich se také poprvé objevuje symbol býka představujícího Slunce. Proto jsou i některé hrobky vyzdobeny malbami býčích hlav, jakožto symbolem plodnosti představujícím kontinuitu života. Jak přesně pohřební ritus probíhal, se archeologové dohadují. Objevuje se často názor, že tělo bylo nejprve zbaveno masa a skelet byl pak uložen v hrobce, což už známe z mladších Hrobek obrů, které stavěli Nuraghové (cca 2000 př.n.l.). Tak už to trochu logiku dává. Kultura Ciriaco postupně splynula s Ozirejskou, od té zase některé náboženské rituály převzali Nuraghové. A asi by si vesele žili v souladu s přírodou dál, kdyby nebylo vpádu Féničanů kolem 1100 př.n.l. Ale to už je zas jiný příběh. Kromě zajímavých staveb nám tato kultura ale zanechala ještě jedno vodítko, které vede až ke Kykládským ostrovům, kde byl uctíván podobný kult.