HROB MOŘSKÉ PANNY – TOMBA DELLA SIRENA

Hrobka je vytesána nedaleko vesničky Sovana a je součástí nekropole Sopraripa. Za své jméno vděčí postavě ženy se dvěma ocasy vytesané u falešných dveří. Na vstupním portále uprostřed falešných dveří je vytesána postava mrtvého na jeho lůžku, které stráží dva démoni podsvětí. Úzká chodba umístěná přímo u základny vede do malé místnosti, která budí dojem, že hrobka byla určena jen jediné osobě. A bohužel to nebyla mořská pana, ale Vel Nulin, syn Velův, jak značí nápis vytesaný na ní. Hrobka pochází z konce 3. a počátku 2. st.př.n.l.

Onou mořskou pannou pak není pravděpodobně nikdo jiný, než etruská podsvětní bohyně Vanth. Ale nevěšme hlavu! K pohádkám je vždycky nějaká cesta. Podle dávné legendy leží město Neapol na základech mnohem starší osady, Panthenopé. Tato osada vznikla na počest mořské panny – sirény, která spáchala sebevraždu poté, co je nepodařilo zlákat do vln samotného slavného Odyssea. Její tělo bylo vyplaveno na skalnatém pobřeží ostrůvku Megaride, kde měla být údajně pohřbena. K jejímu hrobu pak lidé přinášeli dary, oslavovali u něj především kult býka (slunce). Později zde vznikla stejnojmenná osada a na jejích základech pak Neapol. Problém je, že dodnes hrobku nikdo neobjevil, a tak kdo ví, kde odpočívá krásná Panthenopé. Možná právě tady, v Sovaně. Hrobka je samozřejmě nepřístupná, ale už cesta k ní je dobrodružství plné zajímavostí.

Například etruské cesty vyhloubené na šíři kočáru, ať už pohřebního v nekropolích, nebo povozu se zbožím. Na fotce je cesta vyhloubená už vodou. Ta původní byla usazena mnohem výše. Poznáte to podle hieroglyfů, které jsou po celém území rozesety. Nutno říct, že etruské písmo ale nebylo zcela rozluštěno. Přesto z něj už dnešní archeologové lecos vyčtou. Množství hrobek vytesaných v tufové skále je až neuvěřitelné. Místo nese stopy i po pozdějších, křesťansky založených obyvatelích. To dosvědčují kříže vytesané ve stěnách hrobek. Nekropole musela být obrovská, protože vede až do malebné vesničky Sovana. Na obrázcích je to ta vesnička s hradem. Celou cestu kopírují různé hrobky. K našemu překvapení některé z nich místní využívají třeba jako garáže:) Dalším městem na fotkách je Pitligiano, jedno z nejkrásnějších toskánských měst.