BOMARZO – PARK PŘÍŠER SACRO BOSCO

Posvátný les, park nestvůr a mnohé jiné název má manýristický park nedaleko jezera Bolsena poblíž Bomarza. Pro naši cestu byl zajímavý nejen sochami antických bohů v nadživotní velikosti, ale hlavně etruskou pyramidou, která se kousek odsud skrývá. Byla to právě ona, jíž jsme spatřili někde na obrázku a o další cestě bylo rozhodnuto ještě dřív, než jsme vlastně zjistili, o co jde. Park vznikl kolem roku 1550 na popud vévody z italského šlechtického rodu Orsini, který vlastnil v Bomarzu zámek. Přes 30 let opracovávali zdatní sochaři místní kamenné bloky, do kterých tesali různé nestvůry a mytologické bytosti. Jelikož šlo o finančně náročnou stavbu, pracovali na ní především Turci zajatí v bitvě u Lepanta. Mnohé ze staveb nesou etruské motivy. A co víc – najdete zde Fúrii, Poseidona, pegasí fontánu, slona nebo draka. Na louce u parku stojí malý chrám věnovaný předčasně zemřelé vévodově manželce. Po smrti vévody sláva parku upadla a jeden čas sloužil dokonce jako pole. Obnoven byl až ve 20. století a dnes je již známou turistickou atrakcí. Bylo tu hezky, ale moc lidí…Proto je zase čas zvednout a zamířit k pyramidě, která je skutečným etruským klenotem.