HOBITÍN alias Cerveteri

Toto město bylo původně známo jako etruské Caere. Dnes se už zachovaly jen malé části opevnění a brány. Situováno bylo na skalnatém ostrohu a oplývalo třemi přístavy, které zajišťovaly přístup k moři. Největšího rozkvětu město dosáhlo v 8 a 7 st. př.n.l., kdy probíhal obchod s rudou dolovanou v nedalekém pohoří. Zároveň zde probíhal import zboží ze Sýrie, Řecka a Kypru. Od 3. st. n.l. bylo město podmaněno, jako mnoho jiných, Římany a vznikla zde vojenská kolonie. Obyvatelstvo bylo přesídleno a postupně splynulo s Římany. Město byla odříznuto od moře a jeho sláva upadá.

Okolo města najdete hned tři nekropole: Banditaccia, Monte Abatone a Sorbo. Veřejnosti je přístupná pouze ta první. Vydáte-li se do Banditaccie, objevíte zde mnoho hrobek z různých období,které bez nadsázky připomínají hobití domky. Najdete tu i aristokratické tumuly, které patří k těm největším. Např. Tumulo del Colonnello a Tumulo Mengarelli. Samotné místo připomíná město se všemi čtvrtěmi a náměstíčky.

Nejznámější hrobkou v Cerveteri je Tomba dei Rilievi (4 -2 st. př.n.l.). Jedná se o hrob etruské rodiny Matuna. V místnosti uvnitř je několik výklenků sloužících pro uložení mrtvých, později byly pro tento účel zhotovena i kamenná lůžka. Hrobka je krásně zdobená reliéfy představujícími předměty pro denní potřebu. Hrobka není přístupná, ale je možné do ní nahlédnout přes skleněné dveře. Opodál se nachází hypogeum rodu Tarquiniů, kteří se po vyhnání z Říma okolo roku 500 ukryli v Cerveteri a hrobka jim pravděpodobně sloužila jako útočiště.

Najdeme zde i odlišný typ hrobek – krychlové, připomínající domy. Ty prý vznikaly v době, kdy aristokratické rodiny ztrácely svou moc a bohatství.

Celý komplex je rozlehlý a zabere vám minimálně dvě hodiny času. Za návštěvu stojí i samotné Cerveteri s historický centrem a hradem, v němž je umístěno muzeum.

Vstupné je 8 eur, s muzeem 10. Dopravit se můžete pohodlně i autobusem například z Říma.