25 kilometrů podzemních chodeb. Labyrint, jehož nejhlubší část dosahuje až 22 m pod zemí. Nacismus a okultismus. Tajemné rituály. Utajené pokusy. Neznámé dimenze. Černá magie. Svítící chodba. A jeden mrtvý kolaborant. Říká vám to něco?
Jihlavské podzemí je druhým nejrozsáhlejším podzemním komplexem u nás. Středověké sklepní prostory jsou datovány už do 13. – 14. století. Původně se myslelo, že šlo o pozůstatky štol po těžbě stříbra, které byly později využity měšťany, ale to bylo vyvráceno po geologickém průzkumu. A tak nejpravděpodobnější verzí prý je ekonomická stránka věci. Jihlava ležela na křižovatce středověkých obchodních cest. Ve 14. století došlo v Jihlavě k hospodářskému rozvoji a měšťané, kteří potřebovali dostatek místa pro uskladnění svého zboží nebo cenností, (především sukna, vína, nebo piva), nechali postupně vyrazit tři patra v rulovém a žulovém podloží. Horníci tehdy pracovali ručně. Razilo se pomocí železného kladívka, klínů, špičáků a sochorů, a tak si jistě umíte představit, že to moc legrace nebyla. Postupem času byly podzemní sklepy propojovány, někdy náhodně, někdy účelově. Nakonec vznikla plocha tvořící rozsáhlý labyrint, který se nachází pod jihlavským náměstím a celkově zabírá rozlohu 50 000 m2. Podzemí bylo poději využíváno i jako kanalizace – na sklepy navazovaly kanalizační chodby odvádějící vodu do řeky, nebo jako vodovodní síť z borového dřeva.
Za husitských válek zde ukryl své cennosti sedlecký klášter. Zpráva z roku 1523 zase hovoří o skupině opilých žen, které dostaly zálusk na koblihy. Při jejich smažení zvládly podpálit celé město, a tak se chudina musela nastěhovat do podzemí. A to bylo odvětráváno jen malými průduchy, takže bůh ví, co se tu dělo a kolik lidí zde zemřelo díky plísním, vlhkosti a chladu. Za 30leté války chodby využívali Švédové. A je to právě duch švédského vojáka, který se zde má zjevovat. Aby toho nebylo málo, za 2. světové války podzemí uzavřeli nacisté. Právě po nich se zde dochovala chodba, tzv. „Svítivka“. Jedná se o chodbu natřenou luminiscenční barvou, která ve tmě zeleně fosforeskuje. Údajně si takto nacisté značili místa, u kterých se má nacházet vstup do jiné dimenze. Výklenek, který se nachází hned vedle chodby, je prý právě tím místem, odkud můžete proniknout do jiných světů. Ale tak jednoduché to není. Stráží ho totiž onen zmiňovaný duch švédského vojáka, který takhle sprostě s nacisty kolaboruje dodnes.
Jihlavské podzemí je dnes přístupné veřejnosti jen zčásti. Na výběr máte ze 3 prohlídkových okruhů: 1) Jihlavské kolektory – dobrodružnější prohlídka zhruba 1 km podzemí, při které se různě stoupá po ocelových žebřících. Prohlídky se konají každou sobotu a je třeba se objednat předem. Min. počet osob jsou 3. 2) Historické podzemí i se slavnou Svítivkou. 3) Alfa, kryt civilní obrany.