Tajemnými legendami opředený, nenápadný, a přitom výjimečný je podmanivě krásný vrch Radhošť. Vstupním bodem k němu jsou valašské Pustevny. Tato oblast se nachází nad městem Rožnov pod Radhoštěm a nabízí nejen okouzlující panoramata, ale mnoho zajímavých turistických tras. Když se vydáte k vrchu Radhošť, nemůžete minout nádhernou sochu slovanského boha Radegasta, kterou vyrobil v roce 1929 radhošťský rodák Albín Polášek. Ten v mládí odešel do Ameriky, kde působil jako ředitel Akademie umění v Chicagu. Zde také sochu vytvořil a nechal ji na vlastní náklady dovézt na Radhošť, stejně jako o kus dál umístěné sousoší Cyrila a Metoděje. Podle legendy to byli právě oba slavní věrozvěsti, kteří svrhli prastarou sochu neznámého boha, kterou místní nazývali Radegastem. Pravděpodobně to zde ale s šířením křesťanství měli těžší, než čekali. Místní totiž sochu, která prý byla celá ze zlata, zachránili a umístili v podzemním chrámu, kde ji ještě po dlouhá staletí uctívali jako utajenou modlu. Zdá se, že tady pohanské kořeny zcela vyrvány nebyly a pokud ano, určitě se tak nestalo hned, ale šlo o dlouhodobou transformaci. Magické rituály se zde konaly ještě dlouho, zejména o letním slunovratu. Ještě v 19. století prý zde byli pohřbíváni sebevrazi z širokého okolí. Zkřivené kmeny stromů s větvemi zaklesnutými do sebe tak možná vyrůstají z kostí těch, kteří nesměli spočinout v křesťanské půdě. To svědčí o tom, že místo rozhodně nebylo pokládáno za svaté.
S bohem samotným je to trochu složitější. Radegast měl být uctíván polabským kmenem Ratarů. Dětmarova kronika z roku 1012 -1018 hovoří o nejvyšším bohu Ratarů Svarožicovi, jemuž postavili svatyni Riedigost. Až později další autoři zmiňovali jméno Radegasta jakožto hlavního boha, jehož svatyní byla Retra. A teď si vyberte! Svarožic byl bohem ohně a jeho jméno je odvozováno od boha Svaroga, snad jeho otce. V roce 1008 píše misionář Bruno z Quenfurtu císaři Jindřichovi II. o bohu Svarožicovi připomínajícím ďábla. O něco později zmiňuje Dětmarova kronika hrad Riedegost s podivnou architekturou, kterou by mohli závidět i samotní Winchesterové. Hrad byl „trojrohý“ (?), se třemi branami, které obklopoval prales. Dvěma branami se vstupovalo, třetí vedla k nějakému děsivému jezeru (proč to nevíme). Uvnitř hradu byla ukrytá dřevěná svatyně postavená na rozích zvířat. Zvenku ji zdobily bizardní podobizny božstev a uvnitř pak sochy podivných bohů ve válečné zbroji. Ten nejvyšší se měl jmenovat Svarožic.
K podobizně Radegasta se vyjádřil spisovatel Josef Heřman Agapit Gallaš. V roce 1753 jeho otec vyřezával na rožnovské faře kostelní fresky a při té příležitosti se mu dostal do rukou spis od tamního kaplana. V něm byla zobrazena podoba boha Radegasta, kterou si načrtl. Spisovatel ji vystihuje jako kudrnatou modlu velkými beraními rohy, telecíma ušima, dlouhým vousem a ženskými ňadry, pod nimiž se rýsuje těhotenské břicho. Dvojpohlavní bůh, který byl ztělesněním plodnosti?
Legendy vyprávějí o tom, že socha na Radhošti mluvila a věštila budoucnost. Radegast jako bůh slunce, války a vítězství zde měl mít dokonce své sídlo. Pod vrchem se má nacházet prostorné podzemí. Je pravda, že jeskyní je zde asi osm. Mají dlouhý protažený tvar, který připomíná chodby. I díky rovným stěnám může člověku připadat, že jde o lidské dílo, a ne hříčku přírody. Součástí legendy je i pověst o velké jeskyni s potokem uprostřed, na jehož druhém břehu je ukrytý poklad. Ten ale střeží velký černý pes. Také vám to připomíná legendy o řece Styx a o Kerberovi? Jeskyně nejsou přístupné, ale vstup do nich není zakázán. A tak s notnou dávkou opatrnosti můžete vyrazit na průzkum i vy.
Pokud se už na Radhošť vydáte, můžete pokračovat až k sousoší Cyrila a Metoděje, které je umístěné před dřevěnou stejnojmennou kaplí. Za symbolický poplatek se dá vystoupat na věž, odkud jsou krásné výhledy do krajiny. A jelikož se jméno Radegast stalo i značkou jednoho pivovaru, žízní rozhodně trpět nebudete. Na Radhošti je otevřen malý stánek a kousek před kaplí Cyrila a Metoděje na vás čeká i fajnová hospoda. Samozřejmostí je i občerstvení na Pustevnách, anebo v pěkném valašském šenku Zavadilka, kam jsme se na oběd stavili my😊