Rýzmberk se nachází na Domažlicku poblíž Kdyně. Původní účel hradu byl strážní. Hrad chránil obchodní stezku z Bavorska, která vedla před Všerubský průsmyk. Vystřídalo se zde několik majitelů, a tak není zřejmé, o kterém z nich vypráví tato pověst:
Apolena byla dcerou hradního pána na Rýzmberku. Byla velmi krásná a také o tom dobře věděla. A jak to bývá, pýcha kráčí ruku v ruce s lakotou. U hradu rostla jabloň, která plodila nádherné ovoce. Apolena pod ní často sedávala a patrně i rozjímala sama nad sebou. Jednou tudy kráčel hladový myslivecký mládenec Jan. Udřený po celodenní lopotě požádal Apolenu, aby mu jedno jablko utrhla. Ta ale odmítla, a tak vytáhl nůž. Samozřejmě proto, aby si jablko uřízl. Jenomže Apolena to pochopila jinak. Jakmile se v jeho ruce zaleskla čepel nože, jala se poněkud hystericky na útěk k hradu. Zatímco Jan si pohodově chroupal sladké jablko, Apolena žalovala hradnímu pánovi. A tak se jablko opět stalo motivem těžkého hříchu. Naštvaný otec nechal Jana zajmout a uvrhnout do hladomorny. A mladík zanedlouho v bolestech a mukách zemřel. Od toho okamžiku ale jabloň přestala plodit a pomalu usychala. A s ní odkvétal i život z Apoleny. Než se rok s rokem sešel, dívka zemřela. Záhy na to se začalo její hnijící tělo zjevovat na chodbách hradu. Mezi lidmi se šeptalo, že byla mladým myslivcem prokleta a každý rok musí vstávat z hrobu a vracet se do světa živých. S jablkem v ruce prý hledá někoho, kdo by si jej od ní vzal a zbavil by ji tak kletby. Takže pokud máte rádi jablka…
Dnes je hrad pěkně upraven a v jeho blízkosti najdete i přírodní divadlo. V létě se zde pořádají různé akce, je tu malá hospůdka s posezením a krásný výhled.
O něco silnější kalibr je Starý Herštejn. Dnes již skromné pozůstatky hradu byly kdysi svědky docela děsivého krveprolití. Hrad leží nedaleko Pivoňského kláštera, o kterém jsme nedávno psali. Když klášter dobili husité, zamířili právě sem. Hrad vyplenili a na nádvoří upálili 16 osob. Někdy pověsti mluví o tom, že šlo o uprchlé mnichy z kláštera. Za temných nocí se zde prý zjevuje dav postav v rubáších, který s rukama sepjatýma v modlitbě obchází jeho rozvaliny. Zhruba o šedesát let později od upálení mnichů zde seděli Elsenberkové. Hrad byl tehdy přepaden ozbrojenci falckého kurfiřta Filipa a krvavá jatka se opakovala znovu. Tentokrát mečem a v krvi. Zavražděni byli dva majitelé hradu s manželkami a dětmi. Vražednou řež přežil, patrně náhodou, jen 4letý chlapec. V 16. století se hradu zmocnili loupežníci a bůhví, co se tu dělo. Něco pravdy na tom bude. V roce 1437 se stal majitelem hradu jakýsi Dobrohost z Ronšperka. Jeho syn Zdeněk Dobrohost byl skutečně obávaným loupežníkem a hrad využíval jako základnu pro své výpravy. Oddíly Vladislava Jagellonského hrad nakonec dobily a zničily, ale Zdeňkovi se podařilo uprchnout na bavorský hrad Flossenbürg. Pod ruinami hradu ale mají dodnes ležet zakopané poklady z jeho loupežných tažení.
Cesta ke zřícenině je trochu kamenitá, ale stojí za to. Nikde ani živáčka, jen tichý romantický les s prastarými kmeny stromů, které kdosi sem tam zkrášlil svastikou. A kdosi jiný ji měl zase potřebu přetvořit do jiného uměleckého díla