„Lomikare, Lomikare, Do roka ha do dne budeme spolu stát před súdnú stolicí boží, hin sa hukáže, hdo z nás!“

Kdo by tu větu neznal? Pronesl ji Jan Sladký Kozina, rebela vůdce Chodů, svobodných sedláků, kteří se zbraní v ruce chránili hranice s Bavorskem na pomezí Šumavy a Českého lesa. A jelikož to byla služba náročná, král jim za to (podobně jako na Šumavě Královákům) udělil výsady. Například nemuseli platit clo, směli volně lovit zvěř, nebo těžit dřevo. Navrch tito sedláci podléhali přímo králi. Měli vlastní samosprávu, pečeť a praporec, na nějž jim později Mikoláš Aleš přimaloval psí hlavu. Odsud také pramení název Psohlavci. O skutečné podobě praporce ale existuje jen jedna kusá zpráva z roku 1543, ve které se uvádí, že na praporci byl zobrazen pár plstěných bot. Smysl by to dávalo, protože název „Chodové“ bývá odvozován od slova chodit čili konat obchůzky po zemské hranici pěšky.
V 16. stoletím se ale postavení Chodů začalo zhoršovat. Jednak skončily války a začal upadat význam jejich strážní služby a druhak se v té době uznávalo jen to, co bylo stvrzeno písemně. A sedláci mnohá práva, která pokládali za svá, neměli písemně potvrzena.
V 17. století přichází na Chodsko Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, řečený Lomikar. Usazuje se v Trhanově, kde ze svého zámečku řídí celé panství. A jelikož zde začíná i podnikat, začne postupně upírat Chodům jejich práva ve snaze donutit je k robotě a získat tak nové pracovní síly. To samozřejmě vyvolalo vzpouru, v jejímž čele stál ten nejsilnější z nich Jan Sladký řečený Kozina.
Jak to dopadlo víme všichni – Jan Kozina byl 28.11. 1695 oběšen v Plzni. Než zemřel, měl pronést památnou větu zmíněnou v úvodu, jejíž slova mu do úst vložil Alois Jirásek. V tomto případě se jeho slova vyplnila do puntíku. Lamingen skutečně do roka a do dne umírá při snídani na mrtvici. A jelikož šlo o kletbu, jeho duch prý nedošel pokoje a dodnes se toulá krajem jako bezhlavý jezdec. Kde ale ztratil hlavu se už nikde nepíše. Vypráví se jen o tom, že nenávist Chodů k Lomikarovi byla tak veliká, že do jeho hrobky v kostele v Klenčí pod Čerchovem ještě dlouho házeli kamení. Co na tom, že je tam s ním pohřbeno ještě dalších 10 lidí😊Hrob Jana Sladkého Koziny byste hledali těžko. Dva roky viselo jeho tělo jako výstraha na plzeňském popravišti, ale pak se po něm slehla zem.
Vydat se můžete po jeho stopách autem do Újezda, kde je v rodném domě Jana Sladkého Koziny zřízena jeho pamětní síň, která je otevřena v letních měsících. Kousek odsud, na kopci Hrádek, se nachází památník Jana Koziny, který se tyčí nad Chodskou chalupou, kde obsluhují v krojích a skvěle vaří. Ceny sice nepatří k těm nejnižším, ale nám tam šmakovalo 🙂 Zámek v nedalekém Trhanově dnes slouží jako ubytovací zařízení. Pěší trasa vede také z Domažlického náměstí od augustiniánského kláštera po červené. V kostele na náměstí pak nezapomeňte navštívit severní kapli, kde se nachází skleněný oltář.

(Zdroje: Domažlický deník, Ládková Lenka. Kozina a Lomikar: pověst a skutečnost, Jirásek Alois, Staré pověsti české, internet)