Hrad s jednoduchým názvem Kámen leží ve stejnojmenné obci na Vysočině na Pelhřimovsku. Jedná se o gotické sídlo postavené na mohutném skalním ostrohu, po kterém nese svůj název. První písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1316, kdy se připomíná Nimír z Kamene. Po něm vlastnili hrad Tluksové, kteří za husitských válek podporovali Václava IV. Proto hrad nějakou dobu sloužil jako opěrný bod mezi Táborem a Pelhřimovem. V roce 1450 sehrál hrad svou roli v diplomatické schůzce mezi Oldřicha II. z Rožmberka a Jiřího z Poděbrad. Pak se zde majitelé střídali a snad tu měla být nějakou dobu i penězokazecká dílna.
O to zajímavější je legenda, která se k hradu váže. Vypráví o třech sestrách, dcerách hradního pána a jedné velké tajné lásce, která vyústila ve vraždu. Sestry se po smrti hradního pána nemohly shodnout, která bude na hradě vládnout. Podle legendy došly k jednoduchému řešení. Každá z nich zasadí v podhradí větvičku lípy, a které z nich do roka vyroste nejvyšší stromek, ta bude vládnout. Svou dohodu zpečetily slibem, že do té doby zůstanou pannami. Čas běžel a lásce neporučíš. Nejmladší – a samozřejmě nejkrásnější a nejchytřejší – se zamilovala do rytíře ze sousedství. A udělala velkou chybu. Místo aby navštívila nějakou kořenářku a poradila se co a jak, otěhotněla. Tím zpečetila nejen svůj osud, ale i osud svého dítěte. Co se stalo není třeba dlouze popisovat. Chamtivé sestry se chopily příležitosti, označili ji za zrádkyni a sotva porodila, dítě uškrtily a pohřbily na kraji obce v místě, kde dnes stojí kaple. Na tomto místě prý dodnes vyrůstá tráva do tvaru věnce. Sestru pak nechaly zazdít do hradních zdí. Její duch pokoje nedošel. Bloudí hradem a naříká pro svého synáčka, i pro ztracenou lásku…A sestry? Do roka zmizely neznámo kam. Podle pověsti je odnesl čert.
Pokud se na to díváme jako na legendu, je to další z mnoha sobě podobných pověstí, které se vykládají o každém hradě. Jenomže nikdo z majitelů hradu tři dcery neměl. A jedinou hradní paní zde byla Kateřina z Vojslavic, která hrad získala od svého otce. Měla tři syny a jeden z nich, Jan Kryštof, nechal v 17. století zřídit barokní kapli a rodinnou hrobku na kraji obce. Pokud by byl příběh pravdivý, musel by se tedy odehrát v poměrně nedávné minulosti. Jenomže hrad se dědil mezi mužské potomky, a tak o legenda o vraždících sestrách ztrácí na lesku.
Když se zamyslíme nad symbolikou ve vyprávění, možná nás dovede někam úplně jinam.
Vražda
Vražda novorozence i zazdění jeho matky proběhlo bez prolití jediné kapky krve. Podobně byla zavražděna sv. Ludmila. Byla uškrcena šátkem proto, aby nebyla prolita její krev a ona nemohla být uznána za mučednici a následně svatořečena.
Lípa
Lípa je vnímána jako ženský prvek. Symbol něhy a ženství. Staří Slované ji spojovali s bohyní Ladou. Pod lipami se prováděly rituální obřady, jejím květům byly připisovány životadárné vlastnosti. Lípa se vysazovala při svatbách, konaly se pod ní schůze a sněmy. Lipové lýko sloužilo ke spoutávání démonů. Křesťané věřili, že na lípě odpočívá Panna Marie, když sestoupí na zem a věšeli na její kmen svaté obrázky. Jedná se tedy o prastarý symbol ženského elementu, čistoty a svatosti, který byl uznáván napříč staletími, a dokonce se stal národním symbolem.
Věnec
Zelené věnečky jako symboly čistoty a nevinnosti se objevují ve slovanských rituálech ve spojení s jarem a svátky Rusaljí. Dívky s věnečkem na hlavě tančily po polích, aby jim zajistily vláhu, známé je i posílání věnečku po vodě.
Zazdění zaživa
Kostru na hradě Kámen prý skutečně našli. Předcházel tomu nález kostry muže zazděného na nedalekém hradě Ronov. Tehdy historik Pavel Rous pátral po podobných nálezech i jinde a objevil záznam z 30. let, který hovořil o kosterních pozůstatcích na hradě Kámen. Zazdívání obětí do základů je rituál známý u od pohanských dob. Stavební oběť měla ochrannou funkci. Zazdívaly se mladé panny, nebo mladé matky, ale i zvířata a další obětiny. Například „mrtvý pes zakopaný pod podlahou domu plnil magickou funkci ochrany obydlí“, píše S. Pilařová v knize Slovanské mýty a legendy. Stejně tak v jednom nejstarších slovanských mýtů, v Písni o stavbě Skadaru, se hovoří o ženské oběti zazděné do základů.
Osídlení
Na Vysočině došlo k postupné kolonizaci až v souvislosti se vznikem obchodních stezek, kolem kterých vznikala nejprve strážní sídla, která se později rozrostla v malé vesničky. Lesy zde byly neprostupné a archeologických nálezů se našlo jen velmi málo. Hustota obyvatelstva nebyla nijak vysoká, proto sem kolem roku 1200 byli pozváni Němci, aby osídlili jinak neprostupné lesy. Okolí Humpolecka bylo zlatonosnou oblastí a je otázkou, zda tu nějaké předchozí slovanské osídlení v této souvislosti přece jen nemohlo existovat tak, jako tomu bylo v jižních a jihozápadních Čechách. Ostatně, v hradě dnes sídlí muzeum, zkuste popátrat sami, jak to bylo se vznikem Pelhřimova, se kterým je spjata i aglomerace Na hradišti😊 Jen tak na okraj – staroslovanské grad neznačí jen hradiště, ale také osídlení.