TARQUINIA

Etruské náboženství je trochu depresivní. Uctívali mnoho bohů, ale také démonů a duchů. Tak, jako u jiných náboženství starověkého světa, byl kladen důraz na posmrtný život. S tím rozdílem, že neměl návaznost na chování se na tomto světě. Zkrátka bylo jedno, jestli se dotyčný choval za života jako sígr nebo ne. Posmrtný život čekal na každého a něco jako karma neexistovalo. Docela by nás zajímalo, jak to mohlo fungovat. Zprvu se pohřbívalo žehem a do uren. Postupem času, jak se náboženství vyvíjelo, byl čím dál víc kladem důraz na posmrtný trest. Od pohřbu žehem se upustilo a mrtví byli pohřbíváni do hrobek připomínajících obydlí tehdejší doby. Stavěly se monumentální sklaní hrobky – nekropole – připomínající obydlí, mnohdy propojené sítí ulic pro pohřební vozy, které je spojovaly. Tyto hrobky nebyly určeny jen pro jednotlivce, ale i pro celé generace. Některé byly vyzdobeny malbami duchů a bohů vztahujících se k posmrtnému životu. Věřili, že osud člověka utváří nejen božská vůle, ale ovlivňují ho i duchové (přírodní síly). Proto uctívali i mnoho duchů, bůžků a polobohů, z nichž někteří byli ženského pohlaví. Časem se ustálila trojice muž, žena, panna v různých podobách.

V Tarquinii, v provincii Viterbo, najdete skutečný skvost. Jako interiér egyptské pyramidy působí hrobky, které jsou pestrobarevně vymalovány výjevy ze života mrtvých, nebo náboženskými motivy. Najdete tu výjevy lovců, rybářů,tanečníků, dokonce i hrobku Démona. Tam, kde jsou barvy již vybledlé, pomůže 3D technika. V hrobkách jsu umístěny obrazovky, které promítají jejich interiér tak, jak vypadal před dvěma (a více) tisíci lety. Hrobky jsou různého stáří a nejstarší z nich se datuje do 7. st. př.n.l. Malovaných hrobek je zde na dvě stovky. Nekropole samotná obsahuje na šest tisíc hrobek, z nichž ne všechny jsou přístupné.

Hrobky by měly být kopiemi etruských obydlí, ale nenechte se zmást obrázkem. Stříšky nad nimi byly postaveny v této době, aby je chránily. Jinak hrobka vypadala spíše jako kopule porostlá trávou (popisek u obrázku). V okolí jsme objevili dost zarostlých kopulovitých kopců což svědčí o tom, že zdaleka ne všechny hrobky byly odkryty.

Těla mrtvých se uchovávala buď v hliněných sarkofázích, nebo (dříve) v urnách, které byly také bohatě vyzdobené.Sarkofágy byly často zdobeny podobou mrtvého tak, jak si přál vypadat v posmrtném životě. Jelikož hlavní náplní etruského náboženství bylo věštění, které se provádělo například z vnitřností zvířat, byl popel v urnách často smíchán s popelem domácího zvířectva. O tom, že Etruskové byli v podstatě národ čarodějů, ale zase příště:-)

Na místě je malé občerstvení, kde prodávají housky a bagety, z města se dá sjet k moři. My ale místní pláž nenavštívili, protože jsme spěchali dál:-)

Vstupné 6-8 eur (s muzeem nebo bez). Prohlídka je samostatná a zabere min. 2 hodiny.